Date: 2017-05-31 11:01 am (UTC)
ksyuhin_i_ya: (Default)
From: [personal profile] ksyuhin_i_ya
Шкода що ніхто не нагадав про пам'ятник Битві за об'єднання Московіі та Новгороду. Привласнення істроіі підкоренних народівв давня московська традіція. На жаль не маю твітера.

June 2017

M T W T F S S
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 1011
12 13 14 15 1617 18
19 20 21 22 23 24 25
2627282930  

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 25th, 2017 10:29 am
Powered by Dreamwidth Studios